Тим часом, у всесвітньому рейтинґу…

…ми вже перші одноосібно!: http://www.gtugs.org/pulse.jsp